TicketForEvent використовує файли «cookies» OK

Договір публічної оферти

Редакція від 05.03.2018

1. Вступ

Цей договір публічної оферти на надання послуг з оформлення квитків (далі - «Договір») укладений між ExpoPromo Group, зареєстрованою відповідно до законодавства Англії та Уельсу, за адресою: W1G 0JR, вул. Джон Прінс Стріт 13, 4-й поверх, Лондон, Великобританія (Далі - «Компанія», «ExpoPromoGroup», «Ми», «Нас» або «Наш») і Вами, фізичною особою, компанією, організацією або іншою юридичною особою (Далі - «Організатор», «Користувач» «Ви» або «Ваш»).

ExpoPromo Group - це компанія, яка надає послуги, пов'язані з бронюванням квитків, з участю в заходах, сертифікатами, пропусками та (або) онлайн-послугами, пов'язаними з підтвердженням квитків, які дозволяють власникам цих квитків/підтверджень і їхнім; клієнтам (Далі - «Клієнт») відвідувати/мати доступ/брати участь у заходах, подіях та іншій діяльності (Далі - «Захід»). Послуги надаються через наш веб-сайт www.ticketforevent.com (Далі - «Сайт»).

2. Умови співробітництва

2.1. Натиснувши на кнопку «Я погоджуюсь» на Сайті Компанії, Ви підтверджуєте, що прочитали і прийняли всі пункти цього Договору, умови користування Сайтом (Далі - «Умови»), які не повинні суперечити цьому Договору, і тим самим - Ви погоджуєтеся дотримуватися Умов цього Договору. Договір має таку ж силу, як і підписаний документ у письмовій формі.

2.2. У випадку, якщо Ви не згодні з Умовами Договору, Ви вибираєте кнопку «Я НЕ ПРИЙМАЮ». Після цього, Ми анулюємо цю транзакцію, в результаті чого Сайт і його сервіси будуть недоступні для Вашого користування.

2.3. Ми залишаємо за собою право відхилити Ваш запит без попередження та без пояснень причин.

3. Терміни та визначення

3.1. Сторони домовилися про наступні терміни та визначення:

3.1.1. «Акцепт оферти» - натиснувши кнопку «Я погоджуюсь» на сайті Компанії, підтверджує повне та безумовне прийняття (акцепт) усіх умов діючої Оферти на Умов використання Сайту Компанії;

3.1.2. «Користувач» - конкретний організатор події, який уклав договір з Виконувачем, через Акцепт оферти;

3.1.3. «Обліковий запис» - інформація і структура даних Організатора. Обліковий запис ідентифікується та співвідноситься з конкретним Організатором за допомогою інформації, яку він ввів при онлайн реєстрації. Обліковий запис також виконує функцію Особистого кабінету організатора для управління та контролю послуг Компанії;

3.1.4. «Особистий кабінет» - сукупність захищених сторінок Сайту, створених у результаті реєстрації Користувача, використовуючи які Користувач має можливість замовити Послуги, змінювати дані про Користувача;

3.1.5. «Подія» - Послуга яка надається Організатором третім особам (особі), інформація про яку розміщується на Сайті;

3.1.6. Назви заголовків Договору надаються виключно для зручності користування текстом Договору та буквального юридичного значення не мають.

4. Предмет договору

4.1. Компанія зобов’язується надавати Користувачу Послуги у порядку та на умовах, згідно Договору, а Користувач зобов’язується виконувати умови Договору, у тому числі, але не обмежуючись, сплачувати Послуги, які надаються на платній основі.

4.2. Компанія надає Користувачу наступні Послуги:

4.2.1. Автоматичне створення Особистого кабінету Організатора;

4.2.2. Транслювати Ваш Захід на сайті TicketForEvent за адресою: www.ticketforevent.com;

4.2.3. Приймати і обробляти онлайн-замовлення квитків/реєстрації/заявки на участь (Далі - «Реєстрація») на Ваш Захід, а також проводити платежі, зроблені за допомогою системи оплати кредитними картками та іншими методами оплат, які доступні на сайті;

4.2.4. За допомогою Сайту створювати квитки на Заходи та збирати інформацію від третіх осіб, які зацікавлені в участі у Заходах;

4.2.5. Проводити платежі, які зроблені через систему оплати кредитними картками та іншими методами оплат, які доступні на Сайті;

4.2.6. Обсяг та зміст Послуг визначаються Компанією на свій розсуд та можуть бути змінені Компанією у будь який час.

5. Права та обов’язки Компанії

5.1. Компанія зобов’язується надати Організатору Послуги, враховуючи ті, які передбачаються пунктом 4.2. Договору. Послуги надаються з урахуванням можливості Організатора самостійно встановити порядок використання Послуг.

5.2. Компанія надає Організатору можливість самостійно публікувати інформацію, а також розміщати інформацію про Заходи та користуватися іншими Послугами з використанням можливостей Сайту за умови дотримання умов Договору.

5.3. Вибір Послуг, та визначення строків їх надання та інші параметри Послуг, які можуть бути змінені, визначаються Організатором самостійно обираючи послуги у налаштуваннях Особистого кабінету.

5.4. Компанія має право в односторонньому порядку вносити зміни до умов та технологій функціонування Сайту.

5.5. Компанія має право на свій розсуд без попередньої згоди Організатора змінювати та/або видаляти будь-яку інформацію, яка внесена або розміщена Організатором на Сайті, зокрема інформацію про Події.

5.6. Компанія має право призупинити доступ до Сайту Організатора, якщо діяльність Організатора, за думкою Компанії, несе загрозу для Сайту або третіх осіб.

5.7. Компанія має право розміщувати на Сайті, сторінці акаунта Користувача та в Особистому кабінеті рекламну інформацію для публічного розповсюдження без попереднього узгодження.

5.8. Компанія має право надсилати Користувачу інформаційні та рекламні повідомлення. Користувач погоджується на отримання таких повідомлень.

5.9. Компанія має право проводити профілактичні роботи на Сайті з тимчасовим обмеженням роботи Сайту при можливості у нічний час та максимально скорочуючи термін непрацездатності Сайту.

5.10 Ви розумієте і погоджуєтеся з тим, що Сайт може бути тимчасово недоступний або ж мати деякі збої в роботі з причин, але не обмежуючись: (І) несправності в обладнанні зв'язку; (ІІ) профілактичне технічне обслуговування, ремонт або адміністративні перегляди, які проводяться, час від часу, нами; (ІІІ) причин, які не залежать від Нас і непідконтрольні Нам.

6. Права та обов’язки Користувача

6.1. Користувач зобов’язується ознайомлюватися з актуальною версією Договору при кожному відвідуванні Сайту до моменту користування послугами.

6.2. Користувач зобов’язується виконувати умови Договору, які діють на момент використання Послуг.

6.3. Користувач зобов’язується вказувати на Сайті виключно достовірну інформацію та не вводити Компанію та/або третіх осіб в оману. Зокрема, Користувач не має права реєструватись на Сайті від імені іншої особи, або називати себе іншою особою.

6.4. Організатор зобов’язується самостійно класифікувати інформацію про Події з метою забезпечення інформаційної безпеки дітей. Компанія не несе відповідальності у разі невиконання або неналежного виконання Організатором вказаного обов’язку, а також зобов’язується відшкодувати Компанії всі збитки, які виникли у випадку надання претензій та/або судового позову до Компанії, пов’язаних з невиконанням або неналежним виконанням Організатором такого обов’язку.

6.5. Організатор зобов’язується не розповсюджувати за допомогою Сайту інформації, яка не пов’язана з Подіями Організатора.

6.6. Організатор не має права використовувати декілька акантів або організацій для розповсюдження інформації про одні й ті ж заходи.

6.7. Організатор зобов’язується виконувати всі обов’язки, які виникають перед третіми особами у результаті використання Сайту або Послуг, а також самостійно врегулювати пов’язані з цим претензії третіх осіб.

6.8. Організатор гарантує, що всі Клієнти, які придбали квитки через Сайт, мають рівні права з Клієнтами які придбали квитки в інших офіційних пунктах продажу. У разі виявлення Нами факту ігнорування Вами даного пункту, Ви будете нести відповідальність по всім можливим претензіям.

6.9. Користувач має право використовувати Послуги, а також виконувати на Сайті всі дії, не заборонені цим Договором, Правилами користування сайту, діючим законодавством, а також іншими вимогами Компанії.

6.10. Користувач зобов’язується нести відповідальність та відшкодовувати збитки Компанії, у разі якщо остання буде притягнена до відповідальності та/або виступати відповідачем, пов’язаним з діяльністю Користувача з проведення Заходів.

6.11. Користувач розуміє та погоджується, що Компанія не має відношення до Подій та не несе відповідальності за їх не проведення або за їх неякісне проведення.

6.12. Під час реєстрації Події на Сайті, Організатор повинен надати чітку та правдиву інформацію про Подію. У разі якщо Нам стане відомо, що Ви ввели в оману відносно Події – Ви зобов’язані повернути всі платежі Клієнтам, які придбали квитки на Ваш Захід.

7. Порядок надання послуг

7.1. Для отримання Послуг Організатор або особа, яка діє від його імені, повинна ввести свої Облікові дані у вікні «Вхід» на сторінці сайту www.ticketforevent.com та обрати Послугу.

7.2. Послуга вважається активованою, з моменту заповнення Вами реєстраційної форми на Нашому сайті. Після цього у Вас є можливість перевірити та відредагувати інформацію на Сайті. Активація послуги надасть можливість Клієнтам реєструватися, сплачувати та отримувати підтвердження своєї реєстрації та/або покупки квитків.

7.3. Послуга, яка надається безкоштовно, вважається наданою належним чином, та прийнятою Користувачем, якщо протягом 1 (одного) календарного дня з моменту коли відповідна Послуга передбачає настання Події, Користувач не надіслав до Компанії письмове звернення про ненадання відповідної Послуги.

7.4. Послуга вважається відповідно наданою та прийнятою Користувачем, якщо протягом 5(п’яти) робочих днів з моменту закінчення строку дії відповідної Послуги, якщо послуга передбачає строк дії, Користувач не надіслав до Компанії письмову заяву про ненадання відповідної Послуги.

7.5. У пунктах 7.3 та 7.4 Договору письмова претензія відправлена Користувачем повинна містити детальний опис невідповідності Послуги положенням Договору, а також повинна бути підтверджена документально.

8. Вартість послуг та порядок розрахунків

8.1. Організатор має право створювати на Інтернет платформі Ticketforevent Події, як з платною, так і з безкоштовною участю в ньому.

8.2. Користування Системою Ticketforevent для безкоштовних подій є безкоштовним.

8.3. Вартість користування Системою Ticketforevent для платних Подій складає 3% (три відсотка) від вартості всіх проданих/зареєстрованих Квитків Події Користувача.

8.4. Плата за послуги віднімається Компанією перед переказом грошових коштів Організатору. Компанія здійснює розрахунки комісії і виплату залишкової суми, що підлягає сплаті Організатору, щомісячно, до 15 (п'ятнадцятого) числа наступного за звітним з дати підписання і протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів після дати закінчення Заходу. Витрати за перерахування залишкової суми підлягають сплаті Організатором і визначаються залежно від правил системи, метод якої ви вибрали для перерахування коштів. У режимі реального часу сума балансу доступна у будь-який час в особистому кабінеті Організатора.

8.5. Системи онлайн прийому платежів можуть знімати додаткову комісію за їх використання. Інформація про порядок нарахування/списання комісії, а також про її розмір Користувач зобов’язується отримувати напряму від представників Компанії. Комісія за використання послуги банківський переказ складає 4,5%.

8.6. Організатор має право ініціювати підписання Договору у паперовій версії, що дозволить розширити доступні способи прийому платежів.

8.7. Інформування Клієнтів про політику повернення оплат та забезпечення таких повернень є обов’язком Організатора Заходу. Організатор повинен забезпечити відповідність даної політики повернення виплат діючому законодавству. Всі переговори та суперечки по поверненням проводяться виключно між Організатором та Клієнтом. ExpoPromoGroup не несе відповідальності за процедуру повернень платежів або за відсутність такого повернення, у процесі користування Сайтом.

8.8. У разі, якщо по якимось причинам, Подія відмінена, та платежі повинні бути повернені всім клієнтам, то Ви повинні повідомити про це ExpoPromoGroup не менше ніж за 24 години до такої відміни.

8.9. Не дивлячись на те, використовуєте Ви сервіс як Організатор, або як Клієнт, Ви підтверджуєте та погоджуєтесь з тим, що ExpoPromoGroup має право повернення плати отриманої за квиток або за всі квитки, у разі отримання Компанією скарг від Клієнтів з приводу Організатора, або Події, та/або якщо Компанії стане відомо що Організатор займається шахрайськими діями. Повернення платежів ExpoPromoGroup виконує виключно у випадках, безпосереднього звернення Клієнтів, а також у випадках, якщо ExpoPromoGroup приймає оплати на свої рахунки. Організатор зобов’язаний відшкодувати Компанії всі видатки, пов’язані з процесом повернень таких платежів.

9. Підтвердження квитків та умови відвідування Заходів

9.1. Після того як ExpoPromoGroup зарахував платіж за придбання одного окремого квитка Наш Сайт генерує повідомлення про підтвердження, з виділенням унікального номеру цього підтвердження.

9.2. Ви погоджуєтесь прийняти та добросовісно виконувати всі зобов’язання, які з’являються при отриманні підтвердження квитків ExpoPromoGroup.

9.3. До обов’язків Організатора, до початку Заходу відноситься: перевірка статусу участі Відвідувачів, номера підтвердження, та/або наявність будь яких обмежень.

9.4. У випадку ігнорування Вами виконання своїх зобов’язань, Ми залишаємо за собою право, на свій розсуд застосувати обмеження до Вашого профілю, який Ви зареєстрували.

9.5. При розміщенні Вашого Заходу на Нашому Сайті, Ви несете повну відповідальність за надання Нам переліку Обмежень у відвідуванні Заходу. Перед реєстрацією Заходу, Вам необхідно надати повний список таких обмежень, в тому числі, але не обмежуючись: обмеження по віку, належності до тієї чи іншої організації, інші обмеження.

10. Відповідальність Сторін

10.1. Компанія не несе відповідальності за досягнення, або не досягнення Організатором результату, на котрий він розраховував досягти, використовуючи Сайт та/або Послуги.

10.2. Компанія не відповідає за несправність, помилки та збої в роботі програмних та/або апаратних засобів, які забезпечують функціонування Сайту, які виникли з причин, які не залежать від Компанії, а також пов’язані з цим збитки Організатора.

10.3. Компанія не несе відповідальності за тимчасову відсутність у Користувача доступу до Сайту, та/або будь якої частини Сайту, та/або будь якої Послуги, а також пов’язані з цим збитки Користувача та/або будь якої третьої особи.

10.4. Компанія не несе відповідальності за будь які непрямі збитки та/або втрачений зиск Користувача та/або третіх осіб, втрату інформації у результаті використання або неможливості використання Сайту.

10.5. Компанія не відповідає за збитки Користувача, які виникли у результаті неправомірних дій третіх осіб, в тому числі пов’язаних з неправомірним доступом до Особистого кабінету Користувача. Компанія не несе відповідальності за збитки, спричинені Користувачу у результаті розголошення третім особам Особистих даних, які виникли не з провини Компанії.

10.6. Користувач самостійно несе відповідальність за всі дії, спричинені на Сайті з використанням Облікових даних Користувача.

10.7. Компанія не надає будь яких гарантій працездатності Сайту. Користувач погоджується використовувати Сайт в тому вигляді, в якому він надається.

10.8. Якщо інше не передбачено Договором у разі порушення Користувачем умов Договору та/або Правил користування Сайтом Компанія має право в односторонньому порядку відмовитись від виконання Договору, видалити Особистий кабінет Користувача та всю розміщену Користувачем інформацію, припинити надання Послуг Користувачу.

10.9. У разі надання недостовірної інформації про Захід, Компанія має право видалити таких Захід з Сайту Компанії, а у разі повторення даного порушення, заблокувати Обліковий запис Користувача.

10.10. У разі пред’явлення претензії та/або позовів зі сторони третіх осіб, щодо проведення Заходів, оплати участі в них або порушенням Користувачем, останніх зобов’язується самостійно або за свій рахунок вирішити конфліктні ситуації, а також відшкодувати збитки Компанії, пов’язані з такими претензіями та/або позовами, в повному обсязі.

10.11. У разі залучення Компанії у якості відповідача по позовам, пов’язаним з проведенням Заходів, Користувач зобов’язується виступити на стороні Компанії та відшкодувати збитки, пов’язані з судовими розглядом в повному обсязі протягом 10 (десяти) календарних днів з дати відповідної вимоги Компанії, а у випадку залучення Компанії до адміністративної відповідальності, виплатити суму штрафів належним органам в подвійному обсязі.

10.12. У разі несплати рахунків у встановлений термін Користувач зобов’язується сплатити неустойку у розмірі 0,5% (п’ять десятих відсотка) за кожен день прострочення від суми.

11. Персональні дані

11.1. У випадку, коли Користувач вносить на Сайт свої персональні дані, він робить іх загальновідомими, якщо Угодою між сторонами прямо не передбачено інше.

11.2. Компанія має право зберігати, обробляти та використовувати дані Користувачів Сайту згідно Політики конфіденційності.

11.3. Компанія зберігає та обробляє персональні дані у об’ємах, які необхідні для генерації Квитків для Клієнтів.

11.4. Компанія несе відповідальність за нерозголошення персональних даних Користувачів.

12. Інтелектуальна власність

12.1. Ексклюзивне право на Сайт, всі його сервіси, програмне забезпечення, бази даних, сукупність інформаційного та графічного контенту належить Компанії.

12.2. На умовах Угоди користувача Компанія надає тимчасові обмежені права використання Сайту, сервісів та програмного забезпечення у власних цілях Користувача, які не суперечать законодавству. Ніякі права на будь який зміст Сайту, включаючи, окрім всього, логотипи, та інші знаки Компанії не переходять Користувачу у результаті використання Сайту, якщо угодою не передбачене інше.

12.3. Користувач згоден з тим, що Сайт включає в себе товарні знаки, продукти, послуги, фірмові найменування, логотипи, права інтелектуальної власності, права, які охороняються та інші матеріали третіх осіб, і що такі права належать відповідним власникам. Користувачу забороняється копіювати, модифікувати, змінювати, видаляти, доповнювати, публікувати, передавати такі об’єкти та приватні немайнові права третіх осіб, створювати похідні роботи, виготовляти або продавати продукти на їх основі, відтворювати, відображати або будь яким іншим чином експлуатувати або використовувати такі права третіх осіб без прямого вирішення їх власників.

12.4. У разі якщо Користувач вважає, що будь яка частина інформації Сайту порушує права Користувача та впливає на результати інтелектуальної діяльності, Користувач повинен направити до Компанії за електронною адресою info@ticketforevent.com відповідну скаргу, яка включає наступну інформацію: про права, які порушені відповідним змістом, а також факти, які підтверджують належність прав Користувачу; про вид змісту тв. Про назву об’єкту, який порушує права Користувача; про адресу сторінки Сайту де таке порушення було виявлене.

13. Порядок вирішення спорів та урегулювання претензій

13.1. Всі спори, розбіжності та претензії, які можуть виникнути у зв’язку з виконанням, розриванням або визнанням недійсним Угоди, сторони намагатимуться вирішити шляхом переговорів. Сторона, в якої виникли претензії та/або розбіжності, спрямовує іншій стороні повідомлення з уточненням виниклих претензій та/або розбіжностей.

13.2. Указане у пункті 13.1 Договору повідомлення відправляється Користувачем на електронну пошту за адресою support@ticketforevent.com, а також в письмовому вигляді відправивши листа за замовленням поштою з повідомленням про вручення. Повідомлення повинно включати зміст вимоги, докази, які зможуть підтвердити вимоги.

14. Вступ Угоди в дію та зміни умов Договору

14.1. Текст Договору включає всі суттєві умови угоди та є пропозицією Компанії укласти Угоду з Користувачем, на вказаних у тексті Договору умовах.

14.2. Належним акцептом даної оферти є послідовне виконання будь якою третьою особою наступних дій: ознайомлення з умовами Угоди; введення реєстраційних даних анкети реєстрації та підтвердження достовірності цих даних натиснувши кнопку «продовжити», або «зареєструватись».

14.3. З моменту як була натиснута кнопка «продовжити», або «зареєструватись» відповідно, Угода вважається укладеною.

14.4. Сторони домовляються, що Угода може бути змінена Компанією в односторонньому порядку шляхом розміщення оновленого тексту Угоди в мережі Інтернет. Користувач підтверджує свою згоду зі змінами умов Угоди шляхом використання Сайту. У разі незгоди зі зміненою версією Угоди, Користувач зупиняє використання Сайту.

У вас виникли питання?

Зв'яжіться з нами і дізнайтеся більше:

+38 (044) 200-03-92

+7 (499) 271-96-79

+44 20 7043 5170

+90 (212) 705 53 22

ticket.support

Інші контакти

EXPOPROMO GROUP LTD is registered as a Private Limited Company in England and Wales (Company No. 5992085).